بیوگرافی ابوالحسن خوشرو

ابوالحسن خوشرو در 14 دی ماه 1325 در روستای سیاهرود کلای (ساروکلا) شهر...