بیوگرافی الیف شافاک

بیوگرافی الیف شافاک
الیف شافاک، نویسنده‌ای چند ملیتی است. او با کتاب «ملت عشق» شهرتی گسترد...