معرفی فیلم جومانجی: مرحله بعدی | مهیج، با چالش های شگفت انگیز

معرفی فیلم جومانجی: مرحله بعدی | مهیج، با چالش های شگفت انگیز
فیلم جومانجی 3 قرار است دنباله‌ای برای جومانجی 2 بوده و اشارات بیشتری...