خواننده تیتراژ پایانی سریال خاتون کیست؟

خواننده تیتراژ پایانی سریال خاتون کیست؟
تیتراژ پایانی سریال خاتون شامل دو قسمت است که قسمت اول آن با شعر هستی...