متواضع، سخت‌کوش و بی‌باک

متواضع، سخت‌کوش و بی‌باک
خاطرات دکتر یحیی تابش از مریم میرزاخانی