نقش ورزش در متاورس رنگ چیست ؟

نقش ورزش در متاورس رنگ چیست ؟
در متاورس رنگ به خصوص فاز اول ان ورزش چه جایگاه و تعریفی دارد ؟ورزش در...