برنامه تیک تاک Tik Tok چیست و چرا معروف شده؟

برنامه تیک تاک Tik Tok چیست و چرا معروف شده؟
برنامه تیک‌ تاک به کاربران اجازه می‌ دهد که موزیک‌ ویدئوهای بسیار کوتا...