برای یه سامورایی همه جا ژاپنه!

به هر کسی بگویی فرهنگ ژاپن اولین کلمه ای که می گوید سامورایی است. سامورایی ها مزدورانی بودند که در گذشته به اربابان ژاپنی خدمت می کردند. از نظر ثروت و دارایی جایگاهی نداشتند ولی از عزت و احترام بالایی در میان مردم به واسطه رفتار و منش های خاص شان برخوردار بودند. مانند تمام مفاهیم در طول سال ها واژه سامورایی هم دچار تغییرات بنیادی شده است. اگر فیلم های کوروساوا را دیده باشید سامورایی ها نترس، جنگاور و همواره عصبانی هستند. اینقدر عصبانی که حتی برای یک لیوان آب جوری عصبانی نشان میدهند که گویی ۲۰ سال است آب نخورده اند و اینقدر نترس که معتقدند برای یک سامورایی همه جا ژاپن است.

فرهنگ غنی سامورایی و تشکیل فرهنگ کندوی ژاپنی را میاموتو موساشی در کتاب پنج حلقه به زیبایی روایت کرده است. موساشی که همواره با خود دو شمشیر سامورایی حمل می کرده ارادت خود را به شمشیر سامورایی اینگونه ابراز می کند: “ اگر مردی مزایای شمشیر بلند را بداند یک تنه ۱۰ مرد را شکست خواهد داد.” در بزرگی این سامورایی هر چه بگوییم کم است.

امروزه بزرگ سامورایی ها شینزو آبه دیگر نشانی از نترسی و جنگاوری ندارد.مردی که از ترس موشک سفرهای خود را لغو می کند امروزه به نماد سامورایی ها تبدیل شده است.اینقدر تغییر بنیادی است که که ضرب المثل ژاپنی می گوید: “ دنبال نون باش که شینزو آبه “

پ.ن: چاپ شده در کافی نیوز شماره ۱۲۶

نویسنده مطلب: آرش پژنگ

منبع مطلب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.