خدایا چرا؟!

حواسم نبود، انگار نه انگار که یک سال گذشت! پس کی می خواد باز بشه این گره کور! بس نیست؟! من شاکی ام! خدایا من…

تیتر نامربوط

سایت رادیو فردا برای انتشار خبر برکناری نخست‌وزیر کره جنوبی از سوی رئیس‌جمهور این کشور، از تیتر «نخست‌وزیر…

کتاب “بافته”

گزیده کتاب :گاهی فکر کردن به اینکه هرچیزی انتهایی دارد،آرامش بخش است.اینکه بزرگترین شکنجه ها هم میتوانند…